dinsdag 5 juli 2016

Taal en Talent maakt leren leuk


Een beetje verscholen aan de rand van Lombok huist Taal en Talent, een project van Wishing Well West. Kinderen uit Lombok tussen 8 jaar en 14 jaar krijgen er individuele begeleiding om hun taalniveau te verhogen en hun talenten te ontwikkelen.

Wishing Well West is een buurtcomité dat is opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners uit de wijk. In 2015 startte buurtbewoonster Frederike Diepenbroek er het project Taal en Talent: "Ik heb tien jaar in het onderwijs gewerkt en wilde mijn vaardigheden gebruiken om de buurt beter te maken." Wat begon met een mooi idee is inmiddels uitgegroeid tot een omvangrijk vrijwilligersproject: "Inmiddels werken tien vrijwilligers met 27 kinderen. Voor de kinderen is er zelfs een wachtlijst." Het sociale aspect van Taal en Talent staat centraal: "Het is echt een wijkproject. Buurtbewoners helpen de kinderen en we leren elkaar kennen. Mensen uit allerlei culturen werken samen. En de ouders maken vaak lekkere hapjes voor bij onze vergaderingen."

Aandacht
De kinderen (veelal van Turkse, Marokkaanse of Pakistaanse afkomst) worden bij Taal en Talent individueel begeleid. Vrijwilligers komen veelal uit het onderwijs en gaan een uur per week met een kind aan de slag. 1 op 1, want dat is de kracht van Taal en Talent: "Door de persoonlijke begeleiding is het makkelijker om een vertrouwensband op te bouwen met een kind. Er wordt ook echt naar hem of haar geluisterd, zodat het de aandacht krijgt die het op school vaak ontbeert. Je ziet kinderen echt opbloeien hier." Met name bij de wat tegendraadse kinderen werkt deze methode prima: "Sommige jongens komen hier vrij recalcitrant binnen, maar door de persoonlijke aandacht die ze krijgen worden ze zachter en ontvankelijker. En dan kun je heel goed met ze werken. Ook merk je dat de sfeer op straat dan verbetert."

Talenten
Kinderen uit de buurt kunnen zich opgeven bij Taal en Talent. Samen met een begeleider wordt dan een leerprogramma opgesteld voor de komende periode. Dat kan bestaan uit extra taal- en rekenlessen, of uit de voorbereiding op een spreekbeurt of toets. Daarnaast is er speciale aandacht voor het ontwikkelen van de specifieke talenten van kinderen. Zo is er een 12-jarige jongen die architect wil worden: "Hij heeft samen met zijn begeleider een onderzoek gedaan in de wijk, daarna een gebouw ontworpen en daar op schaal een maquette van gemaakt. Prachtig!" Ook is er ruimte voor ontspanning, zoals schaken, dammen en kaartspelletjes: "Spelen is ook leren. En je kunt elementen aan een spel toevoegen zodat het uitdagender wordt."

Kinderen en ouders zijn zeer te spreken over Taal en Talent. Het mooiste compliment? "Tijdens een vraaggesprekje vroeg ik aan een kind: door wie word je ge√Įnspireerd? Het kind antwoordde: "Door u, omdat u me leert dat leren leuk is!""

Eerder verschenen in het Stadsblad. Geen opmerkingen:

Een reactie posten